قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۵/۱ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۳۶۰۰۰۰ تومان (سیصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ های ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) و ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۴۳۱۰۰۰ تومان (چهارصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ ۴۵۱۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز