قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۵ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۳۸۹۰۰۰ تومان (سیصد و هشتاد و نه هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۵۰۱۰۰۰ تومان (پانصد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهاردصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۱۰ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز