بلیط هوایی تهران به جیرفت در ۹۷/۷/۲۶ با هواپیمایی ماهان سیستمی به قیمت ۴۸۸۰۰۰ تومان است.