نرخ پرواز تهران به جیرفت برای تاریخ ۹۶/۵/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۲:۴۰ به مبلغ ۲۷۸۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پروازبا آنیل پرواز