نرخ پرواز تهران به خرم آباد برای تاریخ ۹۶/۲/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۰۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز