نرخ پرواز تهران به خرم آباد برای تاریخ ۹۶/۲/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۷۷۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) و به صورت چارتری در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد

لذت پرواز با آنیل پرواز