قیمت پرواز تهران به خرم آباد برای تاریخ ۹۶/۵/۲۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به خرم آباد برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ های ۱۷۷۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) و ۱۸۸۰۰۰تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز