قیمت بلیط تهران به خرم آباد برای تاریخ ۹۷/۸/۲۵ با پرواز ماهان در ساعت ۱۴:۵۰ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان می باشد.