نرخ پرواز تهران به خوی برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز