نرخ پرواز تهران به خوی برای تاریخ ۹۶/۹/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۱۷۷۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز