قیمت بلیط تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۹/۱۸ به صورت سیستمی با هواپیماییماهان در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۳۱۶۰۰۰ تومان (سیصد و شانزده هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به دبی برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۷۷۴۰۰۰ تومان (هفتصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز