نرخ بلیط تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۳/۱۸ به صورت چارتری با هواپیمایی ایر العربی در ساعت  ۱۵:۳۰ به مبلغ ۴۲۷۰۰۰ تومان (چهارصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز