نرخ پرواز تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی العربی به در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ ۴۲۹۰۰۰ تومان (چهارصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز