نرخ پرواز تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۸/۲۵ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۲۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۴:۴۵ به مبلغ ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز