به كجا پـــــرواز می كنید
×
تغییر جستجو ↵

قیمت بلیط تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۹/۶ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۱۰ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۳۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزارتومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز