قیمت بلیط تهران به دنیزلی برای تاریخ ۹۶/۱۲/۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۳۶۱۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز