قیمت بلیط تهران به رامسر برای تاریخ ۹۶/۲/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۲۸۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هشت هزار تومان) و در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۱۲۸۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز