قیمت بلیط تهران به رامسر برای تاریخ ۹۶/۸/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۲۲۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و دو هزار تومان) و در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به رامسر در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و سه هزار تومان) و ۲۷۳۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز