پرواز تهران رامسر برای ۹۷/۷/۲۹ با هواپیمایی آسمان ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان می باشد.