نرخ پرواز تهران به رشت برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۲:۰۵ به مبلغ های ۷۰۰۰۰ تومان ( هفتاد هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

همچنین با هواپیمایی آسمان پرواز تهران به رشت برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به صورت سیستمی در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به رشت ارزان به همراه کد تخفیف باورنکردنی!