نرخ بلیط تهران به رشت برای تاریخ ۹۶/۳/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ های ۷۰۰۰۰ تومان (هفتاد هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به رشت در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز