قیمت بلیط تهران به رشت برای تاریخ ۹۶/۸/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۲۵۲۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و دو هزار تومان) می باشد.

ارزانترین بلیط تهران رشت را از آنیل پرواز بخواهید.

پرواز تهران به رشت برای تاریخ ۹۶/۸/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۲۵ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز