قیمت بلیط تهران به رشت برای تاریخ ۹۶/۳/۷ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ ۷۱۰۰۰ تومان (هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

خرید بلیط تهران به رشت بسیار آسان از سایت آنیل پرواز قابل خریداری است.

همچنین پرواز تهران به رشت برای تاریخ ۹۶/۳/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز