نرخ بلیط تهران به رشت بریا تاریخ ۹۶/۳/۸ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۵۰ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۲:۰۵ به مبلغ ۷۰۰۰۰ تومان (هفتاد هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز