نرخ پرواز تهران به رفسنجان برای تاریخ ۹۶/۲/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۲۲۸۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هشا هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز