قیمت بلیط تهران به رم برای تاریخ ۹۷/۵/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۱۳۷۵۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز