قیمت بلیط تهران به رم برای تاریخ ۹۷/۵/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۱۹۹۸۰۰۰ تومان (یک میلیون و نهصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز