قیمت بلیط تهران به روم برای تاریخ ۹۶/۲/۲۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ های ۱۳۵۵۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار تومان) و ۲۲۵۵۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز