قیمت بلیط تهران به روم برای تاریخ ۹۶/۹/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۵۰ به مبلغ های ۱۳۷۳۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفتاد و سه هزار تومان) و ۲۲۷۳۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز