نرخ پرواز تهران به زابل برای تاریخ ۹۷/۳/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۳۴۳۰۰۰ تومان (سیصد و چهل و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز