قیمت بلیط تهران به زابل برای تاریخ ۹۶/۵/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۳۴۲۰۰۰ تومان (سیصد و چهل و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز