قیمت بلیط تهران به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۴ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۵:۲۵ به مبلغ ۱۱۳۰۰۰ تومان (یکصد و سینزده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۰۵ به ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز