قیمت بلیط تهران به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۶/۱۵ به شرح زیر می باشد:

  • به صروت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ های ۲۶۲۰۰۰ تومان (دویست و شصت و دو هزار تومان) و ۵۸۰۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد هزار تومان) میباشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۰۵ به مبلغ ۲۶۹۰۰۰ تومان (دویست و شصت و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ های ۲۶۵۰۰۰ تومان (دویست و شصت و پنج هزار تومان) و ۴۰۲۰۰۰ تومان (چهارصد و دو هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ های ۲۹۰۰۰۰ تومان (دویست و نود هزار تومان) و ۳۶۰۰۰۰ تومان (سیصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز