نرخ پرواز تهران به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۸/۲۷ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۲۶۹۰۰۰ تومان (دویست و شصت و نه هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۵۵ به مبلغ ۳۹۰۰۰۰ تومان (سیصد و نود هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمیای اترک در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز