بلیط تهران به ساری برای تاریخ ۹۶/۳/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت۱۹:۲۰ به مبلغ ۱۷۳۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و سه هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز