نرخ پرواز تهران به ساری برای تاریخ ۹۶/۳/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ های ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و به صورت سیستمی به مبلغ ۱۷۳۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز