بلیط هوایی تهران به ساری برای تاریخ ۹۷/۸/۳۰ در ساعت ۱۶:۵۵ سیستمی به قیمت ۸۵۰۰۰ تومان است.