قیمت بلیط تهران به سبزوار برای تاریخ ۹۶/۳/۱۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ ۱۲۳۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز