قیمت بلیط تهران به سبزوار برای تاریخ ۹۶/۷/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز