قیمت بلیط تهران به سبزوار برای تاریخ ۹۶/۶/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ ۱۵۲۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز