قیمت بلیط تهران به سبزوار برای تاریخ ۹۶/۲/۲۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز