نرخ پرواز تهران به سبزوار برای تاریخ ۹۶/۳/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۱۰ به مبلغ ۱۲۳۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز