قیمت بلیط تهران به سنندج برای تاریخ ۹۶/۳/۱۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان

در ساعت ۰۶:۲۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

پرواز ارزان تهران سنندج را در تمامی ایام می‌توانید از آنیل پرواز بخرید.

لذت پرواز با آنیل پرواز