قیمت بلیط تهران به سنندج برای تاریخ ۹۶/۹/۱۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۰۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به سنندج برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۸۲۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز