قیمت بلیط تهران به سنندج برای تاریخ ۹۶/۵/۲۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۲۵ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به سنندج برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۲۰۴۰۰۰ تومان (دویست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

پرواز ارزان تهران سنندج را در وبسایت ما جویا شوید.

بلیط های به روز و جدید را هم در کانال تلگرام ما مشاهده کنید.