نرخ پرواز تهران به سنندج برای تاریخ ۹۶/۳/۴ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر
  • در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر
  • در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۴۹۰۰۰ تومان (یکصد و چها و نه هزار تومان) می باشد.

بلیط ارزان تهران سنندج را از ما بخرید و با ما به سفر بروید.

لذت پرواز با آنیل پرواز