نرخ پرواز تهران به سیرجان برای تاریخ ۹۶/۲/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۲۴۳۰۰۰ تومان (دویست و چها و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز