نرخ پرواز تهران به سیرجان برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ به صورت سیتسمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ های ۲۶۸۰۰۰ تومان (دویست و شصت و هشت هزار تومان) و ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز