قیمت بلیط تهران به سیرجان برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۵ به صورت سیستمی اب هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۲۶۸۰۰۰ تومان (دویست و شصت و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز