نرخ پرواز تهران به سیرجان برای تاریخ ۹۶/۵/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۴۰ به مبلغ ۲۴۳۰۰۰ تومان (دویست و چهل و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز